top of page

לכל שאלה תשובה

לפרטים נוספים צרו איתנו קשר:

054-4974248

team@aeroclub.co.il

פינת ההורים

 

"אני מאמין" שלנו...

קלוב התעופה עומר הוא הסניף בעל היכולות המקצועיות והטכניות הגבוהות בארץ. ככזה החניכים בסניף נחשפים, במהלך הפעילות, לתכנים מגוונים ובעלי משמעויות רחבות הרבה מעבר לספורט הטיסנאות. זוהי משימתינו להשקיע בילדים שלכם ולאפשר להם לצבור ידע בכל נושא שמעורר אצלם עניין. לתפישתינו, מערכת החינוך לא מצליחה לעורר בילדים רצון להרחיב אופקים ולהשקיע בלמידה של תחומים חדשים. במועדון בעומר הילדים נחשפים למגוון של גירויים, החל בספורט הטיסנאות, דרך שימוש במחשב ככלי ליצירת כלים ותוצרים בהם הם יכולים להשתמש בעולם האמיתי, וכלה בפיתוח יכולת אישית ללמוד כיצד ליצור יש מאין של כל העולם על דעתם. המדריכים בסניף משקיעים ימים כלילות בפיתוח היכולת האישית שלהם מרצונם האישי.

המבנה בו שוכן הסניף הוא אחת התרומות הגדולות ביותר של המועצה המקומית עומר לפעילות שלנו, ומאמפשר לנו להתפתח לכיוונים רבים כאשר בבסיס הפעילות נמצאת הטיסנאות. טיסנים זה תחביב בעל פוטנציאל גבוה מאוד. חניך אשר ידבק "בחיידק" הטיסנאות ישאף ללמוד תחומי מדע והנדסה אשר לא נדרשים באף תחביב אחר. בנוסף הערכים עליהם בנוי המועדון, הכוללים בין היתר, עזרה הדדית, שיגרת אימונים, השתתפות בתחרויות ודחיפה למצויינות (כאשר הדרך למטרה חשובה יותר מהמטרה עצמה) הם ערכים חשובים אשר תורמים לבוגרים שלנו בדרכם בעולם האמיתי.   

עלויות ותשלומים

פעילות החוגים בסניף הינה מגוונת ומיועדת לחניכים במגוון גילאים. עלויות הפעילויות השונות הינה תלויה בסוג הפעילות ושכבת הגיל של החניך. בתחילת שנה אנו מקיימים מספר פעולות ניסיון בהן, מצד אחד, יכולים הילדים להתרשם מאופי הפעילות, ומצד שני, אנו יכולים להתרשם מהחניך ולהחליט האם אנו מתאימים אחד לשני. חניך שיגיע באמצע השנה יוכל להגיע לפעולת ניסיון אחת לאחריה יידרש להחליט אם הוא נרשם או לא.

bottom of page