top of page

הפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה - FAI

הפדרציה הבינלאומית לאווירונאוטיקה ה-FAI, הפדרציה העולמית לספורט אווירי, נוסדה בשנת 1905.

זהו אירגון בינלאומי, עצמאי, ללא מטרות רווח. מטרתו היא קידום פעילויות בתחום האוויר והחלל בכל העולם, אישרור שיאים וקיום של תחרויות בינלאומיות. האירגון מוכר על-ידי הועד האולימפי (IOC).

מה עושה ה-FAI?

פעילות האירגון כוללת יצירת חוקים לשליטה ואישור של שיאים בתחום האוויר והחלל. האירוגון יוצר חוקים וחוקות עבור ארועים בספורט האוויר, אשר מאורגנים על-ידי מדינות חברות ברחבי העולם. האירגון גם מקדם מיומנות, מקצוענות ובטיחות בתחומים אלה. האירגון מחלק מדליות, תעודות ופרסים לאלה אשר תורמים להשגים בתחומים אלה וכן לאלה אשר עוסקים בשימור ושיפוץ כלי טייס היסטוריים.

להשגת מטרות אלה, אוסף האירגון אנשים אשר לוקחים חלק בענפי הספורט האווירי, מכל העולם. הם חולקים את ההנאה שבדאיה, ההתרגשות שבצניחה וטיסה בכדור פורח, הכיף שבהטסת מטוסים זעירים והאימון הנדרש כדי לבצע תימרונים אווירובטיים.

במסגרת האירגון, לכל ענף יש ועד בינלאומי אשר אחראי לכתוב את החוקים לכל תחרות ואוכף את הפעילות באותו ענף.

כל התחרויות, האליפויות והשיאים שנרשמים, מנוהלים תחת ההכוונה של ועד הספורט האווירי ב-FAI.

bottom of page